Na rys en koring is dit die belangrikste graansoort ter wêreld en Suid-Afrika is een van die tien grootste mielieproduserende lande. Dit is natuurlik ook baie belangrik om ‘n watergebruikslisensie van die Departement van Waterwese te kry voor enige besproeiing gedoen kan word. Volgens berekeninge is die veranderlike koste om mielies onder besproeiing vir ’n 14 t/ha-opbrengsmikpunt in die Noord-Kaap te produseer ’n skokkende R29 496/ha, terwyl dit R24 734 vir ’n 12 t/ha-opbrengsmikpunt in Limpopo is. Vraag Ek is tans besig om 'n berekening te doen of dit vir my winsgewind sal wees om mielies en of koring onder besproeing uit boorgate te doen. Het kunsmistenk en kan deur die besproeiing enige kunsmis, gif ens. ... is GBV een van die mees verwoestende blaarsiektes in mielies. Tien jaar gelede, gedurende 2006/2007, is slegs 7,125 … Ruilhandel met ander lande, waarvolgens Suid-Afrikaanse mielies vir kunsmis geruil word, het ook al plaasgevind. Ongeveer 'n maand na planttyd benodig die mielies 'n groot hoeveelheid stikstof en is die element vir die volgende 4 of 5 weke 'n kritieke taktor vir 'n goeie opbrengs. Mielies is ʼn somergewas wat 'n reënneerslag van 500 mm tot 900 mm benodig en wat van November tot Maart nie aan ryp blootgestel moet word nie. In die geval van bandplasing bevat die kunsmismengsel minstens stikstof en fosfaat, en indien nodig, ook sink en potas. Hy plant nie droëlandkoring nie. (Let wel: Diere word nie behandel op Vra vir Faffa nie, kontak jou eie veearts.) Die keuse van ‘n besproeiingstelsel word beïnvloed deur ‘n verskeidenheid van faktore, want elke stelsel het ‘n unieke toepassingsgebied. Drupbesproeiing by mielies staan dalk in sy kinderskoene in Suid-Afrika, maar elders ter wêreld, in lande soos Turkye, Italië en Amerika, gebruik mielieboere soos mnr. In droër gebiede word 'n bietjie kunsmis saam met of na aan die saad in die grond gevoeg. Ander tekorte aan elemente en spoorelemente ontstaan van tyd tot tyd in sekere streke, onder meer die element molibdeen, waaraan daar gedurende die laaste paar seisoene in sekere dele van die Hoëveld ʼn tekort was. Die grond moet dus nie beperkende lae het nie. Antwoord. Mieliereste as deklaag … Ander minder ernstige plae is die bontmietiekewer, die mieliekopkewer, die bruinkewer (doodhouertjies), plantluise en die kommandowurm. Fosfaat is noodsaaklik vir die ontwikkeling van die mielie se wortelstelsel en vir die jong plant, en 'n gebrek daaraan word dikwels deur 'n rooierige of perserige kleur van die jong blare gekenmerk. Benutting van lusern onder besproeiing vir intensiewe Merinoskaapproduksie; Last update: March 29, 2012 08:24:14 AM . Die groeitydperk van mielies verskil na gelang van klimaatsveranderings en saadvarieteite. Mielies word vandag vir verskeie doeleindes geplant. Die oktaanvlak daal in dié geval en verlaag dan ook besoedeling. Aangesien mielies die vernaamste bestanddeel van vee- en pluimveevoere is, is die kostestruktuur daarvan nou verweef met die van ander landbousektore, byvoorbeeld die suiwelbedryf. Mnr. In die VSA en Kanada word mielies hoofsaaklik vir veevoer gebruik. http://www.villaacademy.co.za/, Kurumanrivier: Die Kalahari se wonderwerk, Veilige vervoer vir plaaswerkers nie ’n luukse, Nxesi: Landbou doen goed, daarom kan minimum loon styg, Swartlandse graanboere verbeter só grondgesondheid, Sikloon Eloise: Weerkantoor maan oor swaar reën die naweek, © 2021 (20201230.3-Release-2) 24.com ALLE REGTE VOORBEHOU. Die saad is by 'n saadmaatskappy aangekoop. Ongeveer een derde van die land se boere kweek die gewas op 'n totale oppervlakte van sowat 4,5 miljoen ha. Ek wil meer uitvind oor Geenbewerking (“no-till”) onder besproeiing. Sodoende is die verbouing daarvan in veral die Vrystaat en Gauteng aangemoedig. In gebiede met swaar grond, waar ploegsole gevorm word, moet die landerye soms met diepbewerking voorberei word, terwyl streke met ligter grond, byvoorbeeld dele van die Vrystaat en Gauteng wat aan winderosie blootgestel is, meestal met skottel implemente bewerk word. BELANGRIK: Sluit jou eposadres én telefoonnommer in om te verseker dat jou vraag beantwoord word. Mielies is waarskynlik reeds in die antieke Egiptiese beskawings verbou en is eers teen die middel van die vorige eeu vir handelsdoeleindes in Suid-Afrika aangeplant. Grond-, plant- en waterverhouding ... plant- en waterverhouding kan beïnvloed, is onder meer die grond se waterhouvermoë, die spoed van waterpenetrasie en die teenwoordigheid van verdigtingslae. Die groeiproses word hierdeur aangewakker. Saad onder besproeiing moet net-net bedek wees indien die grondprofiel tot veldkapasiteit benat word. Besproeiing is die kunsmatige natlei van plante deur die toediening van water.Besproeiing is noodsaaklik in droë gebiede of as die natuurlike reënval onvoldoende is. Die nuutste mieliebasters is ideaal vir ’n hoë plantdigtheid. Die plaag moet dikwels bestry word deur onder meer herhaalde behandelings met vloeibare of gekorrelde chemiese insektedoders wat op die plante gesproei word. Die Groot Trek (1836-1838) het ʼn belangrike rol gespeel in die verspreiding van mielies na die binneland en in die sewentiger- en negentigerjare van die vorige eeu het die groot sametrekking van Swartes op die diamantmyne van Kimberley en die Witwatersrandse goudmyne 'n groot vraag na mielies tot gevolg gehad. Hoewel die navorsers Aldrich en Leng voedingsopnamekurwes reeds tussen 1965 en 1966 gepubliseer het, is die basiese beginsels steeds geldig. 'n Sinktekort veroorsaak vergeling van die plante net nadat hulle opgekom het, en wanneer die plant te min potas kry, verdroog die blaarrande. Die wurms wat oorleef, lê hut eiers op die blare en stam van jong mielieplantjies, en die klein, swart wurmpies vreet later "venstertjies" in die mielieblare en kruip in die stingel op na die sagte plantdele. Die groeiperiodes van die verskillende kultivars bepaal ook die geskikte plantdatum en sekere sade aard beter in bepaalde grondtipes. Die korrekte voggehalte is 14 %, en wanneer dit hoër is, word die mielies in die graansuiers verder drooggemaak. 'n Hoeveelheid kunsmis word altyd met planttyd toegedien en word meestal effens weg van die sade geplaas (bandplasing) sodat die sade nie beskadig word nie. Waterbestuur (besproeiing) en bemesting is twee hoofaspekte wat gewasgroei en die uiteindelike oesopbrengs dikteer. Indien onkruid toegelaat word om tot 2 weke nadat die mielies opgekom het, op die lande te groei, kan dit produksie met tot 10 % laat daal. Chemiese beheermaatreels is toe dadelik toegepas. Suid-Afrika se mieliemeulens is wêreldwyd bekend vir hul doeltreffendheid. Dr. Faffa Malan kan beskryf word as Suid-Afrika se eerste virtuele veearts. More from my site. Frans Ferns. Die Portugese ontdekkingsreisigers het die gewas na Oos-Afrika gebring, maar daar kan nie met sekerheid vasgestel word wanneer die eerste mielies in Suid-Afrika geplant is nie. Wanneer die reën wegbly, word boere soms genoodsaak om droog te plant. Na 135 tot 150 dae staan die mielies, afhangende van die kultivar, van 2 m tot 3,65 m hoog en is die voggehalte 14 tot 18 %. Per ha according to area / Per ha volgens streek; Area / Gebied Bergville Brits Koedoeskop Loskop GWK; Cultivation system / Bewerkingstelsel None Geen Conv. Dit kom as blase op die stam, kop of blare van die plant voor, en kan deur wisselbou bekamp word - alle besmette plante moet egter begrawe of verbrand word. Ek het inligting gekry oor Geenbewerking op droë land, maar omtrent niks onder besproeiing nie. Siektes wat nie deur saadbehandeling beheer kan word nie, is blaasbrand, streepsiekte, witroes en bruinroes (gewone roes). Die ideale grondtemperatuur vir ontkieming is 10 tot 18º C. ... Senwes groei nou lekker tussen die mielies. Catalog; Home feed; Landbouweekblad. Ondergrondse versuring is kommerwekkend aan die toeneem, wat … Wanneer die mielieprys styg, styg die prys van onder meer rooivleis, eiers en suiwelprodukte gewoonlik ook. Fyn geel strepies oor die blaarlengte dui aan dat die plant besmet is. Ertjies lewer 3-4 t/ha, en springmielies 5 t/ha tot 5,5 t/ha op droëland. Hoewel daar meestal voor en tydens planttyd op die verbouingsaspek gekonsentreer word, kan onkruid ook bestry word nadat die mielies opgekom het: met die hand, met meganiese bewerking of met chemiese hulpmiddele. Die ou reël dat die kunsmis nie nader as 50 mm van die saad moet wees nie, is om kunsmisbrand te voorkom, dus 50 mm langs en 50 mm onder die saad. Soos vir mielieverbouing in die westelike streek, is ‘n Julie 2014 Safex-graanprys van R2 100/ton gebruik. besproeiing. Die siekte is ʼn ernstige bedreiging vir die mieliebedryf. Geenbewerking gee sukses met besproeiing ’n Kontantgewas-besproeiingsboer in die … FOTOS: JOHAN VAN DER MERWE. In Tabel 1 word mielies se opname (kg/ha) van NPK per dag per groei stadium aangetoon. Die bruinkewer is veral in Wes-Transvaal 'n probleem. Mielies is oorspronklik in Meso-Amerika aangeplant, waarna dit deur die res van Amerika versprei. Mieliesiektes kan oesverliese van tot 40 % tot gevolg hê en word met saadbehandeling, wisselbou, ploeg, bastersaadteling en 'n reeks voorkomende maatreëls beheer. Die swam oorwinter op mieliereste en mielies is die enigste gasheer van GBV. Benewens die gebruik daarvan in graan- en ontbytkosse, word dit tot neweprodukte soos papier, gom, tekstielware, alkohol, metanol en etanol verwerk. Besproeiing word verder verfyn met grond- en vogmeters en weerdata. … Ander neweprodukte is glukose, stysel, dekstrien, dekstrose, koeldrank, kitskoffie, tandepasta, bier, lekkers, vuurhoutjies, verf en whisky. Instandhouding van Grondvrugbaarheid onder Besproeiing. westelike én die oostelike produksiegebiede. Die bogrond moet klam gehou word totdat saailinge verskyn. Sink kan alleenlik toegedien word voordat die mielies opkom. kultivarproewe vir mielies om die beskikbare kultivars in verskillende toestande te evalueer. By bruinroes vorm donker blasies op die blare. … Hier is die inligting wat ek het: -Boorgate lewer 185m^3/h teen 50m kophoogte. Eersgenoemde sluit die hele Gauteng en die Vrystaat asook 'n aantal distrikte in die Kaapprovinsie en Natal in. Kunsmis word gewoonlik in 3 stadia toegedien, naamlik voer planttyd, met planttyd en na planttyd (kantbemesting). Kwaliteit Behalwe dat water geklassifiseer word om die aanvaarbaarheid vir die grond en gewas te beoordeel, is dit ook belangrik om die aggressiwiteit van die water vas te stel. Onkruid benadeel mielies veral van 4 tot 7 weke nadat die mielieplante hul verskyning gemaak het. In die laat 15de en vroeë 16de eeu is mielies verder oor die wêreld versprei, nadat Europa kontak gemaak het met die Amerikas. Gebied B omsluit slegs distrikte in Natal en die Kaapprovinsie, terwyl die vrygestelde gebied uit 'n klein area van hoofsaaklik selfvoorsienende boerderye bestaan. Die moontlikheid om laasgenoemde 2 neweprodukte vir brandstof te gebruik, is in die laaste tyd ondersoek. Hy is ’n vorige Landboukundige van die Jaar van Landbouskrywers SA en gewilde vriend van talle boere in Suid-Afrika en sy buurlande. Dr. Gerhard Verdoorn is die direkteur van die Griffon-gifinligtingsentrum en ’n konsultant vir die landbou-chemiese bedryf. https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Mielie&oldid=2252459, Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel, Illustrasie van verskeie dele van 'n mielieplant, Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die. Sowat 3 miljoen ton mielies word jaarliks vermeng, en proteïene vir die produksie van onder meer vleis, kaas, melk en eiers word so voorsien. Daarna gaan die gesuiwerde graan na meulens en fabrieke, waar dit verwerk word, of dit word na graansuiers aan die kus vervoer, waarvandaan dit verskeep word. Belangrike kopers is Japan (sowat 2 miljoen ton vir 1981 - 82), Taiwan (60 000 ton per jaar) en Brittanje. … In die vernaamste gebiede van die mieliedriehoek is graansuiers naby spoorlyne opgerig om vervoer te vergemaklik. Die moontlikheid am etanol en metanol as brandstof te gebruik, is in die laaste tyd ondersoek en het groot reaksie uitgelok vanweë die implikasie wat die toepassing daarvan op die Suid-Afrikaanse ekonomie kan hê. Antwoord. ... Onder besproeiing is dit egter heelwat makliker om gebruik te maak van vloeibare kunsmis deur die besproeiingsisteem. Hierdie mielie, of 'mielietjie', maak egter net een kop per plant en moet dus dig geplant word. Droëlandmielies word dus hoofsaaklik tussen Tsumeb, Otavi en Grootfontein gekweek, maar ook in die Summerdown- en Hochfeld-omgewing en op … MIE­LIES ON­DER BE­SPROEI­ING 2016-10-28 - . 65 000 plante per hektaar geplant. Vanweë onder meer die faktor, is die gemiddelde opbrengs per ha in Suid-Afrika (2 ton per hal maar sowat een derde van die van die VSA (6-6% ton per ha), wat die grootste mielieproduserende land ter wêreld is (die helfte van die wêreld se mielies word daar geproduseer). – Die regte grondtemperatuur tydens ontkieming. Stikstof, fosfaat, kalsium en potas is die belangrikste elemente vir mielies en sink is 'n noodsaaklike spoorelement. Sommige boere oes nog met die hand. dui daarop dat mielies waarskynlik reeds in die vroeë tyd as voedsel verbou is, en die Mochica-Indiane van Peru het selfs 3 mieliegode aanbid.